Regenboogtraining middenbouw


Voor klassen waar de sociale druk is opgelopen en niet door de eigen mentor in goede banen geleid kan worden, is een training samengesteld, die een vaste opbouw kent. Zo wordt het sociale klimaat volgens vaste stappen meer expliciet verbeterd. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase van de kinderen. Dit heet de sociale vaardigheidstraining van het Regenboogspel en wordt door een externe trainer gegeven. Inhoud sociale vaardigheidstraining: De training start met een ouderavond waarbij zoveel mogelijk alle ouders en de betrokken leerkracht aanwezig zijn. Voor het sociale proces is het van belang dat een ieder weet waar de training over gaat en waarom hij wordt gegeven. De training omvat 10 lessen van ca. 1,5 uur (idealiter worden de lessen eens in de twee weken gegeven).

 

Hieronder een selectie uit de lesthema’s:

 •         Gedragstyperingen
                           omgangsafspraken
 •                          jezelf voorstellen
 •         Zo ben ik!
 •                          over vertrouwen van de ander
 •                          wanneer ben ik zelf te vertrouwen?
 •         Wie ben jij?
 •                           over anders zijn
 •                           Interesse hebben in de ander
 •                           wat maakt iemand een goede vriend
 •                           wat is een goede klasgenoot?
 •         Hoe communiceren we met elkaar
 •                           verbale en non- verbale communicatie.
 •         Zelfreflectie
 •                           feedback geven en ontvangen
 •                           geweldloze communicatie.
 •        Het beleven van je eigen grens en die van de ander.
 •        “Help, ik word gepest, bij wie zoek ik hulp?”
 •        Cyberpesten. Hou omgaan met kritiek en met weerstand?
 • Iedere les heeft vaste programmaonderdelen, als: voorstellen: elkaar beter leren kennen' bewegings- spelonderdeel, gespreksonderdeel, gekoppeld aan het lesthema en het doorwerken aan het thema, in de vorm van huiswerkopdrachten.
 • Doel van de training is om kinderen in algemene zin handvatten in sociale situaties aan te reiken.
 • Er wordt o.a. gewerkt aan vaardigheden en competenties als:
 •        Je mening kunnen vertellen, maar ook kunnen terughouden
 •        Een ander vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 •        Kunnen samenwerken
 •        Kunnen omgaan met vriendschappen (Wat zijn goede vrienden? Hoe onderhoud je een vriendschap? Hoe raak        Je vrienden kwijt?)
 •        De kunst van vragen stellen/ belangstelling kunnen tonen
 •        Kritiek durven geven en kunnen ontvangen
 •        Trots zijn op jezelf
 •        Zelfvertrouwen en zelfrespect hebben
 •        Leren stoppen met plagen
 •        Uit de slachtofferrol leren stappen
 •        Zorgen dat je wordt begrepen

 

Aanvragen voor een training: Email Regenboog

 •