Regenboog training onderbouw

 

Wanneer na een aantal lessen blijkt dat de spelen en de oefeningen niet genoeg resultaat bieden, kan het zijn dat de klas meer nodig heeft. Voor deze klassen waar de sociale druk hoger is opgelopen, is een training samengesteld, die een vaste opbouw kent. Zo wordt het sociale klimaat volgens vaste stappen meer expliciet verbeterd. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase van de kinderen.

 Dit heet de sociale vaardigheidstraining van het Regenboogspel.

Inhoud sociale vaardigheidstraining 

De training start met een ouderavond waarbij zoveel mogelijk alle ouders en de betrokken leerkracht aanwezig zijn.  Voor het sociale proces is het van belang dat een ieder weet heeft van de training.

 De training omvat 10 lessen van ca. 1,5 uur (idealiter worden de lessen eens in de twee weken gegeven) en heeft vaste programma onderdelen, zoals:

Spiegelverhaal, spelen uit het kinderspel, kunstzinnige activiteit en gesprek. Er worden ook opdrachten geven voor de tussenliggende weken, die uitgevoerd worden door de leerkracht zelf .


Doel van de training
is om kinderen in algemene zin handvatten in sociale situaties aan te reiken.

Er wordt o.a. gewerkt aan vaardigheden en competenties als:

Wij zijn te vertrouwen

We helpen elkaar

We lachen elkaar niet uit

We doen niet zielig

Niemand speelt de baas

De training wordt gegeven door een externe trainer van de schoolbegeleidingsdienst.

Aanvragen voor een training: Email regenboog