Leerlingen volgen

          

 

Omdat steeds meer scholen vragen om ondersteuning bij het inrichten en beoordelen van de sociaal- emotionele ontwikkeling van hun kinderen, is er door BVS-schooladvies een project gestart rondom dit thema. Deze waarnemingskaders sociaal-emotionele ontwikkeling zijn een onderdeel van het regenboogproject en zijn gereed gekomen in juli 2008.

Een belangrijk aspect van deze waarnemingskaders is dat die naast de reguliere kijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling ook de aspecten vanuit het antroposofische mensbeeld belichten.

Bestaande lijsten spreken nooit van temperamenten, terwijl een item als initiatief nemen sterk temperament gekleurd kan zijn.

Wanneer een leerkracht zich laat inspireren door een ruime blik op pedagogiek, is het niet bevredigend om in de beoordeling van de sociaal emotionele ontwikkeling deze uitgangspunten niet mee te laten wegen.

Met deze waarnemingskaders hopen we recht te doen aan de expertise van de vrijeschoolleerkracht die werkt vanuit de antroposofische menskunde en daarnaast hopen we de algemeen geldende items een plek te hebben gegeven.

 

De bij de waarnemingskaders behorende volglijst sociaal functioneren is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem en volgt het kind in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De items zijn verdeeld in

1. ontwikkeling van het ‘zelf’,

2. persoonlijkheidskenmerken,

3. omgang met anderen,

4. werkhouding,

5. concentratie en (hyper)activiteit,

6. gedrag- en emotionele problemen,

7. temperament en constitutietype,

8. denken-voelen-willen en

9. overige informatie.