Nascholing Regenboogtrainer Een tweedaagse training voor leraren die de basiscursus train de rainer hebben gevolgd Verdieping

 

 

                                         Opleiding tot licentiehouder

 

Na de Basis Train de trainer kan men de regenbooglessen in de eigen klas verzorgen; om de regenbooglessen binnen de school in andere klassen ook te kunnen vormgeven, wordt er een vervolgcursus aangeboden, resulterend in een regenbooglicentie.

Inhoud Kinderen: Hoe om te gaan met kinderen die ontwikkelingsproblematiek laten zien?
De achtergronden met betrekking tot de sociale opvoeding van kinderen.
Het bewust inzetten van spelvormen in een andere klas: het zelf vormgeven van een interventietraining, op basis van het inspiratiemapje.
Afnemen van de veiligheidsmeting; volgen van de leerlingen.

Ouders: Het geven van de ouderavond in een andere klas.
Een gesprek kunnen voeren met ouders uit andere klas m.b.t. vragen rondom de sociale ontwikkeling?

Leerkracht: Begeleiding van de klassenleerkracht in het sociale werkveld in de klas.
Eigenaarschap Regenboog binnen de school: Omgaan met het Regenboogspel voor leerkrachten.
Spreekbuis voor andere leerkrachten t.a.v. sociale opvoeding.

Materiaal: Eigen spelmateriaal leren ontwikkelen. Pauze spelen ontwikkelen