Iedereen die met kinderen werkt kent momenten van handelingsverlegenheid. Opeens heb je geen idee meer hoe je het beste zou kunnen doen. Midden in de dagelijkse werkelijkheid lijkt het hele arsenaal aan kennis en opgebouwde ervaringen verdwenen. Dat wat je in de dag tegenkomt is grillig en onverwacht en valt niet binnen theoretische kaders. Dat maakt het lerarenvak zo uitdagend. Maar wanneer je opeens te maken hebt met een leerling die helemaal van slag is en niet meer voor rede vatbaar, is deze uitdaging minder enthousiasmerend.

 

                 

                                      1

 

Kunstzinnige activiteiten

 

Leerkrachten kunnen kunstzinnige activiteiten inzetten om het sociale proces in de klas te ondersteunen. Door niet alleen aandacht te besteden aan de cognitieve aspecten van het leren, maar ook aan het kunstzinnig werken, zoals tekenen, schilderen en boetseren worden kinderen in hun gevoelsgebied aangesproken. Samenwerking wordt vanzelfsprekender, de eigenheid van kinderen wordt meer zichtbaar, kinderen zijn meer betrokken en daardoor socialer met elkaar begaan.

 

 

Daarbij valt te denken aan de volgende vakgebieden

  1. Vormtekenen
  2. Boetseren
  3. Schilderen
  4. Tekenen
  5. Bewegingskunsten