Het Regenboogspel voor kinderen
Het Regenboogspel voor kinderen is gemaakt om op het gebied van spel en beweging meer expliciet te kunnen werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo kunnen leerkrachten op eenvoudige wijze beschikken over een overzicht van mogelijke spelen en oefeningen die in te zetten zijn bij bepaalde situaties of vragen rondom een klas. De leerkracht stelt wekelijks een zinvolle les voor de klas samen. Daarbij wordt aangesloten bij de actuele situatie van de klas op dat moment; bijvoorbeeld wanneer in een klas speelt dat kinderen weinig durven, dan worden er uit de categorie ‘moedig zijn’ oefeningen gekozen. Er wordt expliciet gereflecteerd op gedrag.

 

 

                                                                   Sociale vaardigheidstraining

Wanneer na een aantal lessen blijkt dat de spelen en de oefeningen niet genoeg resultaat bieden, kan het zijn dat de klas meer nodig heeft. Voor deze klassen waar de sociale druk hoger is opgelopen, is een training samengesteld, die een vaste opbouw kent. Zo wordt het sociale klimaat volgens vaste stappen meer expliciet verbeterd. Dit heet de sociale vaardigheidstraining van het Regenboogspel. Leerkrachten kunnen worden opgeleid tot Regenboogtrainer en kunnen deze tien lessen dan in de eigen klas verzorgen. Medewerkers van de Begeleidingsdienst voor vrijescholen kunnen bij de moeilijkere situaties deze tien lessen ook komen verzorgen.
                       U kunt hier een aanvraag indienen voor een interventie.