Interventie in een kleuterklas?

 

De kleuterklas kent geen lessenserie die als interventie kan dienen voor sociaal-emotionle problematiek.

De ene klas is de andere niet. Het is daarom niet zinvol om voor iedere klas een gelijk programma te maken. Er zijn zes categorieën met oefeningen waarmee je een eigen training of lessenserie kunt samenstellen. In iedere klas kan er aan een of meerde werkgebieden aandacht besteed worden.

Zo heeft elke klas twee of drie aandachtsgebieden waarvan de bijbehorende oefeningen extra goed zouden kunnen werken. Deze categorien zijn te vinden in de regenboogmap voor kleuters.

Om te bepalen waaraan het meeste aandacht vragen heeft BVS een scan ontwikkeld voor de kleuterklassen; deze biedt hulp bij het kiezen van categorien.

 

Per onderdeel staan kenmerken beschreven van klassen verbonden met spelletjes en oefeningen die ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld: als een klas hoog scoort op de categorie moedig zijn, komt deze eigenschap niet zo sterk naar voren in de dagelijkse gang van zaken in de klas. Deze kinderen kunnen veel baat hebben bij oefeningen uit de kaartenserie ‘moedig zijn’. Door te werken met deze indeling en door hier vooraf over na te denken, wordt het zoeken naar spelen en oefeningen die echt geschikt zijn voor de klas hanteerbaar en overzichtelijk. Ieder kan voor zijn of haar groep een aanpak op maat maken.