Op dit moment worden er verschillende cursussen ontwikkeld ;

a. Cursus  voor ouders voor het ondersteunen van de sociale ontwikkeling van kinderen.

    Thema’s als opvoeden begint bij jezelf, wat vraagt mijn kind van mij als opvoeder, digitaal pesten en de omgang     daarmee, komen aan onder andere aan bod.

 

b. Cursus  voor leerkrachten om een regenbooglicentie te verkrijgen waarmee de trainer
    1. geregistreerd blijft als regenboogtrainer   
    2. de  regenbooglessen ook kan verzorgen in andere klassen van de eigen school.

 

c. Regenbooglessen en trainingen voor de bovenbouw van de vrije scholen .