Iedereen die met kinderen werkt kent momenten van handelingsverlegenheid. Opeens heb je geen idee meer hoe je het beste zou kunnen doen. Midden in de dagelijkse werkelijkheid lijkt het hele arsenaal aan kennis en opgebouwde ervaringen verdwenen. Dat wat je in de dag tegenkomt is grillig en onverwacht en valt niet binnen theoretische kaders. Dat maakt het lerarenvak zo uitdagend. Maar wanneer je opeens te maken hebt met een leerling die helemaal van slag is en niet meer voor rede vatbaar, is deze uitdaging minder enthousiasmerend.

 

                 

                                   1

 

 

Bijeenkomsten, klassengesprekken:

 

Op het moment  dat het sociale evenwicht van de klas  verstoord is,  is het nodig dat alle belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan om er zorg voor te dragen dat er een nieuw sociaal evenwicht in de klas kan ontstaan.

Te denken valt aan ouderavonden, klassengesprekken, collegiale consultatie, oudergesprekken en een klassenbespreking.